نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

زمستان 91,

محل پروژه

میدان چیذر(ندا),

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

نوع خاک

رس,

ارتفاع گود (متر)

12 ,

جنس میلگرد

آهن,

نوع میلگرد

تو پر,

قطر میلگرد (میلیمتر)

28 و 32,

فاصله بین گمانه (متر)

2 متر,

قطر گمانه (میلیمتر)

110,

طول گمانه (متر)

6 الی 12,

نوع تزریق

تزريق تحت فشار,

ضخامت شاتکریت (سانتیمتر)

10 ,

سطح شاتکریت (متر مربع)

900,

نوع سیمان

سیمان نوع 2,

مدت زمان اجرای پروژه

50روز,