نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

زمستان 92,

محل پروژه

پاسداران,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

نوع خاک

رس,

ارتفاع گود (متر)

15,

جنس میلگرد

آهن,

نوع میلگرد

تو پر,

قطر میلگرد (میلیمتر)

32,

فاصله بین گمانه (متر)

2 متر,

قطر گمانه (میلیمتر)

110,

طول گمانه (متر)

6 الی 14,

نوع حفاری

دورانی ضربه ای,

نوع تزریق

تزريق تحت فشار,

ضخامت شاتکریت (سانتیمتر)

10 ,

سطح شاتکریت (متر مربع)

1350,

نوع سیمان

سیمان نوع 2,

مدت زمان اجرای پروژه

85روز,