نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

زمستان 1391,

محل پروژه

خیابان آزادی-خیابان دکتر قریب,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

نوع خاک

رس, ماسه, مخلوط,

ارتفاع گود (متر)

12متر,

جنس میلگرد

آهن,

نوع میلگرد

تو خالی,

قطر میلگرد (میلیمتر)

32,

فاصله بین گمانه (متر)

2متر,

قطر گمانه (میلیمتر)

110 میلیمتر,

طول گمانه (متر)

6 الی 12 متر,

نوع حفاری

خود حفار,

نوع تزریق

تزريق تحت فشار,

ضخامت شاتکریت (سانتیمتر)

10 سانتیمتر,

سطح شاتکریت (متر مربع)

1500 متر مربع,

نوع سیمان

سیمان نوع 2,

مدت زمان اجرای پروژه

45روز,