نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

تابستان 92,

محل پروژه

زعفرانیه-ماکویی پور,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

نوع خاک

رس,

ارتفاع گود (متر)

11,

جنس میلگرد

آهن,

نوع میلگرد

تو پر,

قطر میلگرد (میلیمتر)

28 و 32,

فاصله بین گمانه (متر)

2 متر,

قطر گمانه (میلیمتر)

110,

طول گمانه (متر)

6 الی 12,

نوع تزریق

تزريق تحت فشار,

ضخامت شاتکریت (سانتیمتر)

10,

سطح شاتکریت (متر مربع)

1000,

نوع سیمان

سیمان نوع 2,

مدت زمان اجرای پروژه

50روز,