نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

سال92,

محل پروژه

تهران-عباس آباد,

جنس پله

شیشه,

جنس هند ریل

استیل,

جنس حفاظ

شیشه,

کاربرد

فضای بسته,