نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

93/10,

محل پروژه

پونک,

جنس هند ریل

شیشه,

جنس نرده

استیل,

جنس حفاظ

شیشه,

فرم راه پله

L شکل,

کاربرد

فضای بسته,