نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ اجرا

1387,

محل اجرا

تهران,

مدت زمان اجرای پروژه

3روز,

نوع نورگیر

حبابی,

جنس پوشش

ورق پلی کربنات,

نوع پوشش

تک جداره,

نوع پایه سازه

مستطیل,

جنس سازه

آهن,

رنگ پوشش

دودی,

رنگ سازه

سفید,

ویژگی
عایق صوتی
عایق حرارتی
وزن سبک
شرح پروژه
پوشش نورگیرساختمان بااستفاده ازنورگیرحبابی به رنگ دودی جهت استفاده بهینه ازقسمت نورگیرساختمان ودرامان بودن ازاثرات تغییرات جوی باحفظ عبوردهی نورخورشیددرروزاجرامیگردد.