نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
محل اجرا

دانشگاه شهید عباس پور,

نوع نورگیر

قوس دار یکطرفه,

جنس پوشش

ورق پلی کربنات,

نوع پوشش

تک جداره,

نوع پایه سازه

مستطیل,

جنس سازه

آهن,

سطح نهایی سازه

رنگ پودری,

ویژگی
عایق صوتی
عایق حرارتی
استحکام بالا
شرح پروژه
پوشش راه پله ساختمان دانشگاه شهیدعباسپوربااستفاده ازورق پلی کربنات 6میل دوجداره که برروی پروفیل آهن قوسدار(سازه تونلی)نصب شده است.پوشش راه پله ورودی ساختمان بمنظورجلوگیری ازبارش برف وباران ویخ زدگی درزمستان کاربرددارد.