نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
محل اجرا

میدان صنعت,

برند درب

فولدینگ رکورد,

ارتفاع لنگه درب (میلی متر)

2150,

میزان بازشو (میلی متر)

2200,

تعداد لنگه درب

چهار لنگه,

جنس فریم درب

آلومینیوم,

مدت زمان اجرای پروژه

8روز,

پروژه های دیگر شرکت درین در