نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ اجرا

05/07/1387,

محل اجرا

تهران-خیابان آفریقا,

برند درب

GEZE,

تعداد بال ها

سه باله,

جنس فریم درب

استیل,