نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ اجرا

1390/11/18,

محل اجرا

عراق ، بصره,

برند درب

نابکو,

تعداد لنگه درب

دو لنگه,

پروژه های دیگر شرکت درین در