نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ اجرا

29/09/1394,

محل اجرا

رشت,

برند درب

GEZE,

تعداد لنگه درب

دو لنگه,

جنس فریم درب

آلومینیوم,