نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ اجرا

06/12/1390,

محل اجرا

تهران-خیابان فرشته,

برند درب

GEZE,

تعداد لنگه درب

دو لنگه,

جنس فریم درب

استیل,