نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ اجرا

25/07/1394,

محل اجرا

تهران,

برند درب

GEZE,

تعداد لنگه درب

تک لنگه,

جنس فریم درب

آلومینیوم,

مدت زمان اجرای پروژه

5روز,