نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ اجرا

20/12/1394,

محل اجرا

تهران - بزرگراه خلیج فارس,

برند درب

GEZE,

تعداد لنگه درب

دو لنگه,

جنس فریم درب

آلومینیوم,