نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ اجرا

10/06/1395,

محل اجرا

تهران، خیابان کریم خان,

برند درب

GEZE,

تعداد لنگه درب

دو لنگه,

مدت زمان اجرای پروژه

2روز,