نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ اجرا

25/10/1394,

محل اجرا

تهران-خیابان موسوی,

تعداد لنگه درب

دو لنگه,

جنس فریم درب

استیل,