نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

94,

محل پروژه

سقز ,

نوع پروژه

اجرا,

فضای سازه

فضای داخلی,

نوع قفل

قفل الکترونیکی,

برند محصول

ماداکتو,