نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

سال 92,

محل پروژه

مشهد - طرقبه,

نوع پروژه

طراحی,

نوع بهسازی

نوسازی,

کاربری ساختمان

مسکونی,

نوع نما

کرتین وال, شیشه,

سبک کار

مدرن,