نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

سال 92,

محل پروژه

تهران-نیاوران,

نوع پروژه

طراحی,

نوع بهسازی

نوسازی,

کاربری ساختمان

تجاری,

نوع نما

اسپایدر, اسپایدر,