نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

سال 91,

محل پروژه

تهران-نیاوران,

نوع پروژه

اجرا,

نوع بهسازی

نوسازی,

کاربری ساختمان

مسکونی,

نوع نما

اسپایدر,