نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
محل پروژه

تهران-خیابان بنی هاشم,

نوع پروژه

اجرا,

نوع بهسازی

نوسازی,

کاربری ساختمان

اداری,

نوع نما

کامپوزیت,