نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

زمستان 1394,

محل پروژه

تهران,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

نوع بهسازی

نوسازی,

کاربری ساختمان

اداری,

نوع نما

کرتین وال, آلومينوم, شیشه, کامپوزیت, کامپوزیت آلومینیوم,

مدت زمان اجرای پروژه

70روز,

شرح پروژه
در حال اجرا