نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

sadrstone,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

کاربری ساختمان

اداری, تجاری, مسکونی,

نوع نما

سنگ,

گروه رنگ

نارنجی, خاکستری,