نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1392,

محل پروژه

تهران – میدان آرژانتین – خیابان الوند ,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

کاربری ساختمان

اداری,

نوع نما

آلومينوم, شیشه, کامپوزیت,

سبک کار

مدرن,

مساحت (مترمربع)

4400,