نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1390,

محل پروژه

تهران – خیابان بخارست – کوچه 10,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

کاربری ساختمان

اداری,

نوع نما

فریم لس, آلومينوم, کامپوزیت,

سبک کار

مدرن,

مساحت (مترمربع)

440,