نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

1391,

محل پروژه

تهران – اکباتان,

نوع پروژه

طراحی, اجرا,

کاربری ساختمان

تجاری,

نوع نما

شیشه, کامپوزیت,

سبک کار

مدرن,

مساحت (مترمربع)

2300,