نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نوع پروژه

طراحی, اجرا,

نوع بهسازی

نوسازی,

نوع سونا

خشک,

نوع گرمکن

معمولی نوع سنگی,

تعداد سونا

1عدد,

پوشش خارجی

چوب,

جنس درب

چوب,

بازشوی درب

لولایی,

تجهیزات تاسیساتی

هیتر,

شامل
سکو
شرح پروژه
طرح قبل از اجرا
نمایشگاه