نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

95/4/12,

محل پروژه

95/4/12,

نوع پروژه

اجرا,

فضای سازه

فضای داخلی,

نوع دستگاه

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی,

ظرفیت پرسنل

20,

سیستم گزارش اطلاعات

PC,

مدت زمان اجرای پروژه

1روز,