نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

96/1/28,

محل پروژه

زاهدان,

نوع پروژه

اجرا,

فضای سازه

فضای داخلی,

نوع دستگاه

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی,

ظرفیت پرسنل

100,

سیستم گزارش اطلاعات

PC,

مدت زمان اجرای پروژه

1روز,