نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

95/05/10,

محل پروژه

تهران,

نوع پروژه

اجرا,

فضای سازه

فضای داخلی, فضای خارجی,

نوع دستگاه

دستگاه حضور و غیاب کارتی, دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی, دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره, دستگاه حضور و غیاب ترکیبی,

ظرفیت پرسنل

30,

سیستم گزارش اطلاعات

PC,

مدت زمان اجرای پروژه

1روز,