نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

95,

محل پروژه

سمنان,

نوع پروژه

اجرا,

فضای سازه

فضای داخلی,

نوع دستگاه

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره,

ظرفیت پرسنل

30,

سیستم گزارش اطلاعات

PC,

مدت زمان اجرای پروژه

1روز,