نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

96/1/18,

محل پروژه

تهران,

نوع پروژه

اجرا,

فضای سازه

فضای خارجی,

نوع دستگاه

دستگاه حضور و غیاب ترکیبی,

ظرفیت پرسنل

300,

سیستم گزارش اطلاعات

PC,

مدت زمان اجرای پروژه

3روز,