نمایشگاه

تصاویر دیگر این پروژه

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه
تاریخ انجام

94/05/20,

محل پروژه

تهران,

نوع پروژه

اجرا,

فضای سازه

فضای داخلی,

نوع دستگاه

دستگاه حضور و غیاب کارتی, دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی,

ظرفیت پرسنل

40,

سیستم گزارش اطلاعات

PC,

مدت زمان اجرای پروژه

1روز,